Warm team, menselijke aanpak

Welkom! Wij zijn AREA!

Ons team staat steeds voor u klaar

Syndicusassociatie Area is een syndicuskantoor met zijn hoofdkantoor in Geel met kennis en ervaring in verschillende vakgebieden. Onze dossierbeheerders staan steeds klaar voor het technisch en administratief beheer van uw gebouw. Het boekhoudkundig team behandelt pro-actief het financiële luik en onze juristen geven uw vereniging van mede-eigenaars eerste hulp bij onrechtvaardigheden.

Wij beheren gebouwen in-, rond- en tussen Lier en Beringen, met het hoofdkantoor centraal in Geel. De dossierbeheerders van Lier en Beringen zijn uiteraard steeds
in de buurt zodat zij snel ter plaatse kunnen zijn indien nodig.

Transparantie, inspraak en vertrouwen dragen wij hoog in het vaandel. Daarom
doen we er alles aan om deze drie waarden ten allen tijde uitdragen.
Samen gaan wij voor een zorgeloos beheer van uw gebouw.

01.

Transparant

Wij blijven streven naar 100% transparantie. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een digitaal platform waar u alle administratieve documenten terug vindt of ook krijgt de rekeningcommissaris steeds informatievolmacht op de zichtrekening.

02.

Inspraak

Wilt u liever met andere leveranciers werken, moet er een extra vergadering komen, heeft u graag onze aanwezigheid bij tussentijdse vergaderingen? Geen probleem!

03.

Vertrouwen

Door onze jarenlange ervaring en ons gevarieerd team mag u er op rekenen dat wij steeds voor uw mede-eigendom zorgen alsof het de onze is. Wij zijn 24u op 24 bereikbaar bij noodgevallen.

04.

Onze Werkwijze

We doen ons uiterste best om u steeds bij te staan en zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Daarom heeft elk gebouw een vast contactpersoon, ook wel uw dossierbeheerder genoemd.

Goed beheerd, rendeert!

Financieel en boekhoudkundig beheer

 • Opstellen begroting
 • Openen residentierekeningen VME
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Omslaan van kosten over de mede-eigenaars
 • Opvraging voor voorschotbijdragen
 • Opvraging bijdragen reservekapitaal
 • Opstellen afrekeningen
 • Openen residentierekeningen VME
 • Opstellen jaarrekeningen

Administratief
beheer

 • Voorbereiding, organisatie en bijwonen jaarlijkse algemene vergadering
 • Halfjaarlijks bijwonen vergaderingen raad van mede-eigendom
 • Opstellen dagorde
 • Convocatie mede-eigenaars en rechthebbenden
 • Opstellen notulen
 • Verzenden notulen
 • Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen
 • Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties

Technisch
beheer

 • Bouwkundige inspecties gebouw
 • Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installatie en voorzieningen
 • Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen
 • Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen

Tevreden klanten

0
Residenties
0
Collega's
0
Jaar ervaring

CONTACT

Marber 4

Kantoor Geel

MAS_Antwerpen_2016-05_--1

Kantoor Antwerpen