WIE ZIJN WE?

Welkom! Wij zijn Syndicusassociatie BVBA!

Ons team staat steeds voor u klaar

Syndicusassociatie bvba is een syndicuskantoor in Geel met kennis en ervaring in verschillende vakgebieden. Onze dossierbeheerders staan steeds klaar voor het technisch en administratief beheer van uw gebouw. Het boekhoudkundig team behandelt pro-actief het financiële luik en onze jurist geeft uw vereniging van
mede-eigenaars eerste hulp bij onrechtvaardigheden.

Wij beheren gebouwen in-, rond- en tussen Lier en Beringen, met het hoofdkantoor centraal in Geel. De dossierbeheerders van Lier en Beringen zijn uiteraard steeds
in de buurt zodat zij snel ter plaatse kunnen zijn indien nodig.

Transparantie, inspraak en vertrouwen dragen wij hoog in het vaandel. Daarom
doen we er alles aan om deze drie waarden ten allen tijde uitdragen.
Samen gaan wij voor een zorgeloos beheer van uw gebouw.

01.

Transparant

Wij blijven streven naar 100% transparantie. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot een digitaal platform waar u alle administratieve documenten terug vindt of ook krijgt de rekeningcommissaris steeds informatievolmacht op de zichtrekening.

02.

Inspraak

Wilt u liever met andere leveranciers werken, moet er een extra vergadering komen, heeft u graag onze aanwezigheid bij tussentijdse vergaderingen? Geen probleem!

03.

Vertrouwen

Door onze jarenlange ervaring en ons gevarieerd team mag u er op rekenen dat wij steeds voor uw mede-eigendom zorgen alsof het de onze is. Wij zijn 24u op 24 bereikbaar bij noodgevallen.

04.

Onze Werkwijze

We doen ons uiterste best om u steeds bij te staan en zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Daarom heeft elk gebouw een vast contactpersoon, ook wel uw dossierbeheerder genoemd.

Goed Beheerd, Rendeert!

Geef jezelf niet meer stress dan nodig

Financieel en boekhoudkundig beheer

Opstellen begroting

Openen residentierekeningen VME

Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen

Omslaan van kosten over de mede-eigenaars

Opvraging voor voorschotbijdragen

Opvraging bijdragen reservekapitaal

Opstellen afrekeningen

Opstellen jaarrekeningen

Invordering achterstallige bijdragen

Administratief beheer

Voorbereiding, organisatie en bijwonen jaarlijkse algemene vergadering

Halfjaarlijks bijwonen vergaderingen raad van mede-eigendom

Opstellen dagorde

Convocatie mede-eigenaars en rechthebbenden

Opstellen notulen

Verzenden notulen

Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen

Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties

Technisch Beheer

Bouwkundige inspecties gebouw

Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installatie en voorzieningen

Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen

Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen

ENKELE RESIDENTIES

0
Residenties
0
Collega's
0
Jaar ervaring

CONTACT

Marber 4

Kantoor Geel

MAS_Antwerpen_2016-05_--1

Kantoor Antwerpen