MEEST GESTELDE VRAGEN

Zoek je vraag hieronder

De algemene vergadering (8)

Elke eigenaar maakt deel uit van de algemene vergadering. Dat is het belangrijkste orgaan van de mede-eigendom. Daar worden alle belangrijke besluiten genomen: welke werken zullen er gebeuren in de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden de kosten zo laag mogelijk gehouden? Hoe worden de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden of aangekleed? Welke veiligheidsmaatregelen wil men in het gebouw? Hoe maakt men het samenleven zo aangenaam mogelijk?

Elke eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering. Huurders zijn geen lid van de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar heeft het aantal stemmen dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen, afhankelijk van de grootte van zijn privatief deel, gewoonlijk uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten.

Iedere mede-eigenaar is voor een bepaald percentage of aandeel eigenaar van deze gemene delen. Dit aandeel is verbonden aan elk privatief deel en wordt bepaald op basis van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming of het nut en de ligging van de privatieve kavel. Het aandeel dat aan een privatieve kavel wordt toegekend is opgenomen in de statuten.

De vaststelling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen is zeer belangrijk aangezien het verregaande gevolgen heeft. Een van de belangrijkste gevolgen betreft de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten, alsook de toetsing van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereiste bij stemming op de algemene vergadering.

De uitnodigingen worden per brief verstuurd, tenzij u op de infofiche die u ons bezorgd heeft, heeft ingestemd om de uitnodiging via mail te ontvangen. De uitnodiging wordt normaal gesproken ten minste 15 dagen vóór de vergadering ontvangen, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn voorziet.

Het is niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het is zeker zeer sterk aan te raden om naar elke algemene vergadering te gaan. Want daar worden beslissingen genomen die ook voor u belangrijk zijn. u kan u ook laten vertegenwoordigen door een andere mede-eigenaar of zelfs door een vriend. Die persoon moet u dan een geschreven volmacht meegeven. U kan geen volmacht geven aan de syndicus. Ook niet als de syndicus een mede-eigenaar is. Wij raden aan om geen volmacht te verlenen aan huurders.

Iedere lasthebber mag maximaal drie volmachten aanvaarden. Er is één uitzondering dat hij wel meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Dat is het geval wanneer hij minder dan 10% van de aandelen vertegenwoordigd bij meer dan drie volmachten.

Wie niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering kan zich met een volmacht laten vertegenwoordigen. Elke stemhouder kan een volmacht geven aan een lasthebber. Die vertegenwoordiger, of lasthebber, hoeft niet noodzakelijk een andere mede-eigenaar te zijn. De syndicus kan nooit als lasthebber aangeduid worden.

Volmachtformulier-2020

Volgens de wet op de mede-eigendom is het verplicht om een voorzitter aan te stellen op de algemene vergadering. Elke mede-eigenaar kan zich hiervoor kandidaat stellen en wordt vervolgens verkozen door de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars door een stemming.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

  • Bij gebrek aan syndicus en raad van mede-eigendom kan de voorzitter de algemene vergadering bijeenroepen om een syndicus aan te wijzen;
  • Nalezen en ondertekenen van de notulen.

Indien het mandaat van de syndicus ten einde loopt en er geen nieuwe syndicus is aangesteld, zal de voorzitter het volledige dossier van de oude syndicus in ontvangst nemen, en dit binnen een termijn van 30 dagen.

Alle mede-eigenaars hebben het recht om de documenten van de geagendeerde punten van de algemene vergadering te bekijken. Het is daarnaast ook de plicht van de syndicus om een consultatiemogelijkheid te voorzien. De documenten zijn meestal raadpleegbaar op het kantoor van de syndicus na afspraak.

Load More