Iedere mede-eigenaar is voor een bepaald percentage of aandeel eigenaar van deze gemene delen. Dit aandeel is verbonden aan elk privatief deel en wordt bepaald op basis van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming of het nut en de ligging van de privatieve kavel. Het aandeel dat aan een privatieve kavel wordt toegekend is opgenomen in de statuten.

De vaststelling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen is zeer belangrijk aangezien het verregaande gevolgen heeft. Een van de belangrijkste gevolgen betreft de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten, alsook de toetsing van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereiste bij stemming op de algemene vergadering.