Iedere lasthebber mag maximaal drie volmachten aanvaarden. Er is één uitzondering dat hij wel meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Dat is het geval wanneer hij minder dan 10% van de aandelen vertegenwoordigd bij meer dan drie volmachten.

Wie niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering kan zich met een volmacht laten vertegenwoordigen. Elke stemhouder kan een volmacht geven aan een lasthebber. Die vertegenwoordiger, of lasthebber, hoeft niet noodzakelijk een andere mede-eigenaar te zijn. De syndicus kan nooit als lasthebber aangeduid worden.

Volmachtformulier-2020